Viktig information till faktureringsansvarig

Curt Sillström Åkeri AB (556305-2611) byter fakturaadress

 

Från och med 2020-05-08 byter vi fakturaadress och vill att samtliga fakturor skickas i någon form av elektroniskt format.

För att effektivisera hanteringen av leverantörsfakturor kommer vi att intensifiera arbetet med att ersätta dagens pappersfakturor med elektroniska format. Med denna förändring får vi en snabbare, effektivare och säkrare process, både för er som leverantör och för oss som kund. Förändringen är också ett led i vårt miljöarbete, då den minskar pappersanvändningen.

Vi har öppnat upp fyra möjligheter för er att leverera era fakturor. Vi vill i första han ha E-faktura, i andra hand PDF-fakturor och om ingen av ovanstående går att erbjuda så tar vi emot pappersfakturor.

E-faktura
För Er som redan idag kan skicka Elektorniska fakturor såsom tex. Svefaktura ber vi Er kontakta den e-fakturaoperatör (VAN-operatör) ni anlitar, och be dem göra uppsättningen enligt följande information.
Vår elektroniska identifierare (Organisationsnummer) för e-fakturor är:

 

Van-operatör:Scancloud AB (Addett)
5563052611

 

E-faktura via Peppol

För Er som skickar elektroniska fakturor via den europeiska standarden PEPPOL skall följande PEPPOL ID användas:

 

0007:5563052611

 

PDF-faktura
Om ni från Ert affärssystem kan skriva ut era fakturor som PDF-filer skickar ni dessa till mailadressen nedan. En faktura per PDF fil. OBS! Skannade PDF:er accepteras ej.

PDF-fakturor skickas fortsättningsvis till:

 

sillstromakeri@pdf.scancloud.se

 

Pappersfakturor

Under en övergångsperiod tar vi tillsvidare emot pappersfakturor på adresser:

 

Curt Sillström Åkeri AB 
FE 3328 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

Obs: endas fakturor skall skickas till dessa adresser. All annan post skickas som vanligt.

Fakturor som skickas till vår tidigare fakturaadress kan komma att återsändas.

 

ALLA fakturor till oss MÅSTE vara märkta med beställarens namn.