Miljöpolicy för Curt Sillström Åkeri AB

Genom att förena miljöhänsyn med en rationell verksamhet vill vi värna om vår framtida miljö. Vi ser på miljöarbetet som en investering för framtiden och som en förstärkning av affärsidé och kvalitetspolicy.

 

Vi skall…

  • Erbjuda miljöeffektiva transportlösningar samt ständigt förbättra verksamheten ur miljösynpunkt.
  • Ha en dialog i miljöfrågor med leverantörer, kunder, myndigheter och andra organisationer.
  • Stödja och aktivt delta i projekt som kan bidra till en bättre miljö och som berör verksamheten.
  • Följa gällande miljölagstiftning samt driva verksamheten inom ramen för uppställda miljökrav från kunder.
  • Förebygga miljöpåverkande utsläpp samt verka för minskad råvaruförbrukning och en bra restprodukthantering.
demo-third

Offertförfrågan

Läs mer

Vi är delägare i